Zem ES sliekšņa
Izdrukāt

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 26/10/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

JAWA L.V. SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403028802

Adrese

"Jurēni", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4853

Tālruņa numurs(-i)

+37128738836

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Leonīds Vjatkins, 28738836, siajawa@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vālotājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jurēni", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

18/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

14700 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jurēni", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

556651__0_tehniskaisvlotjs.pdf

Saistītie paziņojumi

20/11/2018 - Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem - 14700 EUR

Saistītajos paziņojumos publicētā kopējā līgumcena: 14700 EUR